صفحه ۱۴۶

به هر حال حضرت می‎خواهند وضعیت بد و بیچارگی آن مردم را قبل از اسلام یادآوری کنند که چه زندگی اسفباری داشته، و حالا به کجا رسیده اند.

4 - ضعف روحی:

(أذلة خاسئین )
(شما مردمانی ذلیل و رانده شده از جامعه بودید.)

"أذلة" یعنی: مردمانی ذلیل و خوار بودید. "خاسئین" یعنی: مطرود و رانده شده از جامعه بودید. از اجتماع و آداب اجتماعی چیزی نمی دانستید و از نظر روحی بی شخصیت و محروم بودید.

(تخافون أن یتخطفکم الناس من حولکم )
(می ترسیدید مردم از اطراف، شما را بربایند.)

"تخطف" به گرفتن همراه با سرعت می‎گویند. این معلوم است که قدرتمندان از مردم ضعیف به عنوان نوکر و برده بیگاری می‎کشند و از آنها در جهت منافع خود بهره برداری می‎کنند.

این جمله حضرت زهرا(س) اشاره است به آیه شریفه که می‎فرماید: (واذکروا اذ أنتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون أن یتخطفکم الناس فآواکم و أیدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون ) سوره انفال (8)، آیه 26. یعنی: "به یاد آورید آن زمانی را که شما گروهی ضعیف و اندک در این سرزمین بودید و می‎ترسیدید که دیگران شما را بربایند، ولی خداوند پناهتان داد و شما را یاری کرد و از چیزهای پاکیزه روزیتان کرد، باشد که شکر خدای را به جا آورید."

ناوبری کتاب