صفحه ۱۴۱

بسم الله الرحمن الرحیم
و به نستعین

پس از این که حضرت زهرا(س) گوشه هایی از پیروزی اسلام بر کفر و نفاق، و شکست جبهه مشرکان و نیز نقش خاص و موقعیت اهل بیت پیامبر(ص) در تحکیم توحید و نفی شرک را بیان کردند، به وضعیت عربهای پیش از اسلام اشاره کرده و می‎فرمایند:

ویژگی های دوران جاهلیت دوران پیش از اسلام به "دوره جاهلیت" معروف است، که حضرت ویژگی های خاص آن دوران را بیان می‎کنند.

1 - ضعف معنوی:

(و کنتم علی شفاحفرة من النار) این جمله حضرت از آیه 103 سوره آل عمران اقتباس شده است.
(و شما بر لبه پرتگاه جهنم قرار گرفته بودید.)

"شفا" یعنی: لبه هر چیز. می‎فرماید: شما بر لب حفره آتش بودید. یعنی: شما در جاهلیت و بت پرستی به سر می‎بردید و اگر پیامبر(ص) نیامده بود و شما را از این منجلاب فساد نجات نمی داد و شما مسلمان نمی شدید، در آتش جهنم سقوط می‎کردید.

ناوبری کتاب