صفحه ۱۴

( و ما تقدموا لا نفسکم من خیر تجدوه عند الله )
(قرآن کریم، سوره بقره، آیه 110)

با سپاس و قدردانی از برادر بزرگوار و فرهنگ دوست که بخشی از هزینه های چاپ این صحیفه را پرداخت کرده است. برکت، رحمت و بخشایش الهی را از خداوند منان برای ایشان خواستاریم.

ناوبری کتاب