صفحه ۱۳۳

چیزهایی که در طرف مقابل تأثیر دارد در آن به کار می‎رود.

3 - مرتبه جدال أحسن: بعضی ها آدمهای لجبازی بوده و نه اهل منطق و استدلالند و نه موعظه در آنها تأثیر دارد، با این گونه افراد باید از طریق جدال أحسن وارد شد و چیزهایی را که خودشان قبول دارند به رخشان کشید. [و از این طریق آنها را محکوم و مغلوب کرده و به راه راست دعوت کرد.]

بت شکنی پیامبر(ص)

(یکسر [یجذ]در بعضی نسخه ها به جای "یکسر"، "یجذ" ذکر شده که همان معنای شکستن را دارد؛ در صحاح ‏561/2 آمده: جذذت الشئ...ای کسرته. در قرآن هم این کلمه در مورد شکستن بت ها به کار رفته است: (فجعلهم جذاذا) سوره انبیاء (21)، آیه 58. الاصنام و ینکت الهام )
(و او بت ها را می‎شکست و سران مشرکین را سرکوب می‎کرد.)

پیامبراکرم (ص) شخصا اقدام به شکستن بت ها می‎کردند و به تنهایی سیصد و شصت بت را شکستند، و خودشان در جنگ ها و نبردها شرکت می‎کردند و به مشرکان ضربه وارد می‎آوردند.

جمله فوق به دو صورت روایت شده است: در بعضی از نسخه ها "ینکت" آمده و بعضی دیگر "ینکث" نقل کرده اند، ولی ظاهرا "ینکت" درست است؛ "نکت" به معنای ضربه زدن است؛ و "هام" جمع "هامة"، سر هر چیز را گویند؛ "ینکت الهام" یعنی: پیامبر(ص) به سران مشرکین ضربه وارد می‎کرد و آنها را از بین می‎برد.

ناوبری کتاب