صفحه ۱۲۸

بداند. حضرت می‎فرماید: "عزیز علیه": برایش ناگوار است "ما عنتم": رنج بردن و سختی شما.

احتمال دیگری هم هست و آن این که پیامبر(ص) از ضرری که به شما وارد می‎شد رنج می‎برد، و آن ضرر ناشی از عدم ایمان شما به خدا بود و روی همین اساس برای این که شما به خدا ایمان آورید و به راه راست هدایت شوید حرص می‎ورزید.

(حریص علیکم بالمؤمنین رءوف رحیم )
(بر خیر شما بسیار مشتاق و نسبت به مؤمنین رئوف و مهربان بود.)

پیامبر(ص) خیرتان را می‎خواست و حریص بود که آنچه خیر شماست انجام دهد و نسبت به مؤمنان و کسانی که ایمان آورده بودند رئوف و مهربان بود.

این جملات حضرت برگرفته شده از آیه 128 سوره توبه می‎باشد.

در قرآن کریم آمده است: (و ما أرسلناک الا رحمة للعالمین ) سوره انبیاء (21)، آیه 107. "ای پیامبر! ما تو را به رسالت مبعوث نکردیم مگر این که رحمتی باشی برای جهانیان." در حقیقت باید گفت با این که پیامبراکرم (ص) برای همه مردم جهان رحمت بودند، ولی نسبت به مؤمنان رأفت و رحمت خاصی داشتند.

(فان تعزوه و تعرفوه تجدوه أبی دون نسائکم )

(اگر به نسب پیامبر(ص) مراجعه کنید و او را بشناسید، درمی یابید که او پدر من است نه پدر زنهای شما.)

ناوبری کتاب