صفحه ۱۲۷

(و لا أفعل ما أفعل شططا)
(و کاری که بر خلاف حق باشد انجام نمی دهم.)

"شطط" به معنای دوری از حق است. در قرآن کریم هم آمده: (فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط) سوره ص (38)، آیه 22. یعنی: "بر اساس حق بین ما داوری کن و برخلاف حق حکم مکن." در اینجا هم حضرت می‎فرمایند: آنچه من می‎گویم و انجام می‎دهم حق است و بر خلاف حق حرفی نمی زنم و کاری نمی کنم.

(لقد جاءکم رسول من أنفسکم ) سوره توبه (9)، آیه 128؛ جمله "لقد جاءکم..." در کلام حضرت در حقیقت مقول قول است؛ یعنی: مفعول "أقول" می‎باشد که حضرت در جمله قبلی فرمودند.
(به تحقیق پیامبری به سوی شما آمده که از جنس خودتان است.)

پیغمبر(ص) کسی بود که از جنس خود مردم و از متن جامعه بود، از یک طبقه ممتازی که کاری با مردم نداشته باشد نبود. کسی که از متن جامعه جوشیده است به دردهای جامعه واقف است، چون طعم دردها و سختی ها را چشیده است؛ و لذا چنین کسی می‎تواند راهنما و خیرخواه جامعه باشد.

(عزیز علیه ما عنتم ) سوره توبه (9)، آیه 128؛ جمله "لقد جاءکم..." در کلام حضرت در حقیقت مقول قول است؛ یعنی: مفعول "أقول" می‎باشد که حضرت در جمله قبلی فرمودند.
(رنج و سختی شما برای او سخت و ناگوار بود.)

کسی که از متن جامعه باشد دلسوز جامعه است و اگر به یکی از افراد اجتماع سختی و فشاری وارد آید او هم ناراحت شده و خود را در غم و اندوه او شریک می‎داند. این طور نیست که خود را تافته جدابافته ای

ناوبری کتاب