صفحه ۱۲۴

خدا پناه برد. بهترین راه برای مسلمان مردن این است که خودمان را از بند علایق دنیوی رها کنیم و همان طوری که حضرت در این بیانشان فرموده اند "حریم خدا را نگاه داریم." چرا که عاقبت خوب تنها از آن پرهیزکاران است: (و العاقبة للمتقین ) .سوره اعراف (7)، آیه 128.

(و أطیعوا الله فیما أمرکم به و نهاکم عنه)
(و خدا را اطاعت کنید در آنچه شما را به آن امر فرموده و آنچه از آن نهی کرده است.)

یعنی: واجبات خدا را انجام دهید و از محرمات پرهیز کنید. بعضی ها قبل از این که به واجبات خود بپردازند سراغ مستحبات می‎روند، در صورتی که اشتباه است. انسان باید قبل از هر چیز توجه خود را به واجبات و محرمات الهی معطوف کند، و در مرحله بعد به مستحبات بپردازد، و البته نباید از مستحبات هم حتی المقدور غفلت کرد؛ زیرا مستحبات در پاکی روح انسان و کسب درجات معنوی بسیار مؤثر است، و در حقیقت انجام مستحبات به منزله تکمیل واجبات است.

ارتباط دانش با خداشناسی

(فانه انما یخشی الله من عباده العلماء) سوره فاطر (35)، آیه 28.
(پس همانا بندگان دانای خدا از خدا ترس دارند.)

اگر کسی واقعا عالم باشد، خدا را بشناسد، صفات و کمالات

ناوبری کتاب