صفحه ۱۲۱

15 - حرمت قذف:

(و اجتناب القذف حجابا عن اللعنة )
(و پرهیز از نسبت دادن ناروا برای این که مورد لعنت واقع نشوید.)

معنای "قذف" نسبت ناروا به کسی دادن است، مثلا به کسی به ناحق نسبت زنا یا لواط داده شود؛ که خدا افراد را از این کار برحذر داشته و می‎فرماید: (ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الاخرة) سوره نور (24)، آیه 23. یعنی: "آنان که دامن پاک زنان مؤمن و بی خبر را متهم می‎کنند، در دنیا و آخرت لعنت شده اند."

روی این اساس حضرت می‎فرمایند: "واجتناب القذف" یعنی: خدا شما را از قذف و نسبت دادن ناروا برحذر داشته "حجابا عن اللعنة": برای این که شما از لعنت خدا دور باشید و مورد لعنت خدا قرار نگیرید.

قذف نیز از گناهان کبیره است که حاکم شرع مرتکب آن را با شرایطی که در رساله ها ذکر شده حد می‎زند، و حد آن هشتاد تازیانه است. بسیاری از فحش های جنسی نیز اگر با توجه به معنای آن و با قصد باشد از قبیل "قذف" است.

16 - حرمت سرقت:

(و ترک السرقة ایجابا للعفة )
(و پرهیز از هر دزدی را لازمه پاک زیستن.)

ناوبری کتاب