صفحه ۱۱۶

و نهی از منکر دارای مراتب و شرایطی است که در جای خود گفته شده است.مباحث امر به معروف و نهی از منکر در جلد دوم کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" ضمن دوازده محور مشروحا مطرح شده، و نیز در ترجمه آن "مبانی فقهی حکومت اسلامی" جلد سوم، صفحه 338 آمده است.

10 - احسان به والدین و صله ارحام:

(و بر الوالدین وقایة من السخط)
(و نیکی به پدر و مادر را برای این که شما را از غضب خود مصون بدارد.)

احسان به والدین یکی از توصیه های مؤکد اسلام است و در چند جای قرآن هم به آن سفارش شده است. برای نمونه خدای متعال در سوره بقره می‎فرماید: (و اذ أخذنا میثاق بنی اسرائیل لاتعبدون الا الله و بالوالدین احسانا...) سوره بقره (2)، آیه 83. یعنی: "و زمانی که از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که جز خدا را نپرستند و به والدین خود نیکی کنند..." در حقیقت خدای متعال در این آیه و همچنین در چند آیه دیگرسوره نساء (4)، آیه 36؛ سوره انعام (6)، آیه 151؛ سوره اسراء (17)، آیه 23. احسان به والدین را در مرتبه بعد از پرستش خود قرار داده است، و این اهمیت مسأله را می‎رساند.

حضرت هم در اینجا می‎فرمایند: خدا نیکی به پدر و مادر را واجب کرده است تا شما را از خشم و غضب خود محفوظ و مصون بدارد؛ چرا که اگر کسی والدین خودش را اذیت و آزار کند و سبب عاق والدین شود، در واقع مورد غضب خدا واقع می‎شود.

ناوبری کتاب