صفحه ۱۱۵

به هر حال در این جمله حضرت زهرا(س) می‎فرمایند: صبر را خدا قرار داده است برای این که شما به ثواب و پاداش الهی دست یابید. صبر وسیله ای است برای رسیدن به ثواب و اجر اخروی؛ و در واقع حضرت در این کلامشان اشاره دارند به آیه شریفه که می‎فرماید: (انما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب ) سوره زمر (39)، آیه 10. یعنی: "همانا اجر کسانی که صبر را پیشه خود می‎سازند بدون حساب داده می‎شود." کسی که صبر کند خداوند بدون حساب به او مزد می‎دهد.

9 - امر به معروف:

(و الامر بالمعروف مصلحة للعامة )
(و امر به معروف را برای این که مصلحت اجتماع در آن است.)

دین مقدس اسلام همه افراد را ضامن اجرای احکام قرار داده است. هر کس موظف است همان طوری که به وظایف فردی خود عمل می‎کند، دیگران را هم به انجام وظایف سفارش کند و آنان را از محرمات خدا بازدارد. بنابراین امر به معروف به مصلحت عموم مردم است؛ چون اگر ترک شود آن وقت دستورات الهی اجرا نخواهد شد و محرمات و گناه در جامعه شایع می‎شود و به ضرر جامعه خواهد بود. خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: (ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) سوره آل عمران (3)، آیه 104. یعنی: "باید از میان شما گروهی باشند که مردم را دعوت به خوبی و امر به معروف و نهی از منکر کنند." البته امر به معروف

ناوبری کتاب