صفحه ۱۰۷

بیفتند و از کبر و نخوت بیرون بیایند.در قرآن هم به سختی و دشواری نماز برای مردم اشاره شده مگر برای کسانی که خالی از تکبر هستند: (واستعینوا بالصبر والصلوة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین ) سوره بقره (2)، آیه 45؛ "و کمک بجویید از صبر و نماز، به درستی که نماز سنگین و دشوار است مگر برای خشوع پیشگان."

خدای متعال در قرآن کریم می‎فرماید: (أقم الصلوة لذکری ) سوره طه (20)، آیه 14. "نماز را به پای دار برای این که به یاد من باشی." در حقیقت نتیجه نماز این است که وقتی انسان به یاد خدا بود و به عظمت خدا توجه کرد، از تکبر دوری جسته و خود را کوچک می‎بیند و آنچه عظمت و بزرگی است برای خدا می‎داند و در مقابل او به خاک می‎افتد، و لازمه اش این می‎شود که خود را در مقابل آن عظمت الهی هیچ بداند.

3 - زکات:

(والزکاة تزکیة للنفس و نمأا فی الرزق )
(و زکات را تا نفس انسان را از آلودگی پاک کند و روزی او را وسعت و فزونی بخشد.)

"زکاة" به حسب لغت به دو معنا آمده است: یکی به معنای پاک کردن و تطهیر، و دیگری به معنای رشد و نمو.

در قرآن کریم هم خداوند متعال می‎فرماید: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها) سوره توبه (9)، آیه 103. یعنی: "[ای پیامبر] از اموال مردم زکات بگیر تا بدین وسیله آنان را پاک و پاکیزه گردانی." پس می‎توان گفت: زکات دادن سبب پاکی انسانها و تزکیه آنان می‎شود؛ چون مال دنیا اغلب به جان و دل مردم بسته است و به آن علاقه دارند. وقتی که انسان از این مالی که برایش

ناوبری کتاب