صفحه ۱۰۶

شما را از شرک پاک کند.و از تعبیر حضرت استفاده می‎شود که شرک یک نوع آلودگی و پلیدی است، همان طور که در قرآن آمده: (... انما المشرکون نجس...) سوره توبه (9)، آیه 28. ایمان به خدا داشته باشید، یعنی: به او شرک نورزید.

مثلا در قرآن در مورد کسانی که طاغوت را پرستش و اطاعت می‎کنند فرموده است: (والذین کفروا أولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات...) سوره بقره (2)، آیه 257. "و آنهایی که کافر شدند طاغوتها را سرپرست خود قرار داده اند، که آنان را از روشنایی و نور خارج کرده به تاریکی ها سوق می‎دهند، اینان اهل جهنم بوده و همواره در آن خواهند بود."

2 - نماز:

(والصلاة تنزیها لکم عن الکبر)
(و نماز را برای این که شما را از تکبر دور کند.)

نماز وسیله مبارزه با خودخواهی و خود بزرگ بینی است؛ بخصوص در آن زمانها بعضی ها خیلی متکبر بودند، رکوع و سجود برای بعضی از اعراب خیلی سنگین بود، آن قدر تکبر داشتند که اگر دری کوتاه بود و عبور از آن ممکن نبود مگر این که سرشان را خم کنند حاضر به این کار نبودند، بلکه سردر را خراب می‎کردند تا به راحتی از آن عبور کنند و ذره ای سر خویش را خم نکرده باشند! تا این اندازه تکبر و نخوت داشتند.

خدا نماز را قرار داده است تا مردم رکوع و سجود کنند، به خاک

ناوبری کتاب