صفحه ۱۰۱

یعنی: "نماز به پا دارید." اما طریقه به پاداشتن نماز توسط پیامبر(ص) و ائمه هدی (ع) بیان شده است.

(12) (و بیناته الجالیة و براهینه الکافیة )
(و دلیل های روشن الهی و برهان های کافی و کامل خداوند.)

"بینات" جمع "بینة"، و "براهین" جمع "برهان" بوده و تقریبا به یک معناست. مقصود از بینات و براهین ظاهر و کافی خداوند، راههای واضح قرآن برای بیان معارف و اصول دین و فروع آن است. در قرآن نیز آمده: (ان هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم) سوره اسراء (17)، آیه 9. "همانا این قرآن هدایت می‎کند به آنچه محکم تر و استوارتر است."

(13) (و فضائله المندوبة ، و رخصه الموهوبة ، و شرائعه المکتوبة )

(و فضیلت هایی که به آن فراخوانده شده اید [مستحبات ]، و رخصت هایی که خداوند به شما بخشیده است [مباحات ]، و قوانین الهی که بر شما واجب شده است.)

در قرآن کریم علاوه بر واجبات و محرمات الهی، مستحبات و مندوبات نیز آمده است؛ مثلا در آنجا که می‎فرماید: (لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ) سوره آل عمران (3)، آیه 92. "به کمال و خوبی نخواهید رسید مگر با انفاق از آنچه مورد علاقه شماست." قرآن بر مباحات هم دلالت دارد؛ مثلا می‎فرماید: (قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق ) سوره اعراف (7)، آیه 32. یعنی: "بگو چه کسی زینت های دنیایی و رزقهای پاک را که خدا برای بندگانش خلق کرده حرام کرده است ؟"

ناوبری کتاب