صفحه ۹۸

مدح و مذمت از شهرها

مدح یا مذمتی که أئمه (ع) از شهرهای مختلف فرموده اند موسمی بوده است؛ زیرا مطالبی که حضرت راجع به اهل بصره فرموده نسبت به مردمی است که در آن زمان مواجه با حضرت بوده اند و معنایش این نیست که مردم بصره تا قیامت منافق هستند؛ به طور کلی مطالبی که ائمه ما راجع به بلدان و شهرها فرموده اند موسمی است؛ مثلا ائمه ما از ساوه مذمت و از آوه که در چند فرسخی ساوه است مدح و تعریف کرده اند، و این روی این جهت بوده که مردم آوه در آن زمان از دوستان اهل بیت بوده اند و مردم ساوه از دوستان نبوده اند؛ و یا مثلا از اصفهان مذمت و از قم مدح نموده اند، برای این که مردم اصفهان در آن زمان با اهل بیت سر و کار نداشتند و اهل قم محب اهل بیت بودند.

حافظه قوی آنروزها

این سبک نوشتن که من الان می‎بینم آقایان طلبه ها در درسها قلم به دست می‎گیرند و می‎نویسند آن زمان متداول نبود، شاید بعضیها بودند ولی من هیچ وقت یک روز هم در درس قلم و کاغذ به دست نگرفتم، من آن روزها حافظه ام خیلی قوی بود درسها را گوش می‎کردم حتی اسامی روات را که ایشان می‎گفتند فلانی از طبقه چندم است در ذهنم می‎ماند، بعد خودم می‎رفتم مطالب را تنظیم می‎کردم و می‎نوشتم، چون ایشان زیاد تکرار می‎کردند من وقتی مساله تمام

ناوبری کتاب