صفحه ۹۷

شخصیت خود را به پول نفروشید

اگر چنانچه زبان گویایی دارید و بیان خوبی دارید محرم و صفر برای ارشاد و تبلیغ بروید و واقعا هم برای ارشاد و تبلیغ بروید؛ به قصد پول نروید، خدا روزی را می‎رساند. من می‎دانم که وضع آقایان خوب نیست من خودم در وقت طلبگی خیلی وضعم از حالای طلبه ها بدتر بود. با مرحوم آیت الله مطهری مباحثه می‎کردیم، نزدیک ظهر شد و نان نداشتیم بخوریم. آقای مطهری گفت دیگر طاقت نداریم برو ببین می‎توانی دو ریال و نیم یک جایی قرض کنی، یک نان بگیری بیاوری بخوریم و من از مدرسه فیضیه تا درب مسجد امام رفتم، یک قیافه ای که دو ریال و نیم از او قرض کنم پیدا نکردم و برگشتم مدرسه فیضیه. آن وقت وضع طلبه ها اینطور بود. ولی مع ذلک درسشان را می‎خواندند و به درس اهمیت می‎دادند. بنابراین من می‎دانم که وضع آقایان طلاب خوب نیست، اما روزی را خدا می‎رساند. هیچ وقت مقام و شخصیت و روحانیت خودتان را به پول نفروشید، جوری نباشد که برای پول خودتان را کوچک کنید و تملق بگویید، به کم بسازید و قناعت داشته باشید. من خودم در زمان مرحوم آیت الله العظمی بروجردی چون ایشان به من علاقه داشتند چه بسا می‎رفتم سه چهار هزار تومان از ایشان برای عده ای می‎گرفتم. واقعا به یک قرانش احتیاج داشتم اما به ایشان نمی فهماندم که من نیاز دارم و خودم به سختی می‎گذراندم. آخرش الحمدلله روز به روز بهتر شد. بنابراین شخصیت خودتان را حفظ کنید.

ناوبری کتاب