صفحه ۹۵

در بسیاری از روایات وارد شده که مثل آن حضرت در زمان غیبت مثل خورشید در پس ابر است که با مخفی بودن آن از دید چشمها نور آن به زمین می‎رسد.

به نفس اماره فرصت ندهید

نفس اماره هنگام کنترل شدن از انسان رخصت می‎خواهد، شما می‎خواهید توبه کنید ولی او می‎گوید: فعلا جوان هستید صبر کنید در اواخر عمر توبه می‎کنید، می‎خواهد حقوق دیگران را مسترد کند می‎گوید: باشد برای فلان وقت، همین طور امروز را به فردا و این هفته را به هفته دیگر و امسال را به سال دیگر، اجازه و مرخصی می‎خواهد؛ حضرت امیر(ع) فرموده است: به نفس اماره خود مهلت نده؛ برای این که "فتذهب بکم الرخص فیها مذاهب الظلمة"نهج البلاغه، خطبه 86. اگر به نفس اماره اجازه و فرصت بدهید، این فرصتها موجب می‎شود شما را در راههای ظالمین قرار دهد؛ یعنی اگر فرصت دادی و توبه نکردی، گناه می‎کنی و با گناه کردنهای پی درپی در راه ظالمین و کسانی که همواره گناه می‎کنند قرار می‎گیری.

بالاخره امروز هم نان گیرمان نیامد!

یادم هست یک وقت با مرحوم شهید مطهری مباحثه می‎کردیم

ناوبری کتاب