صفحه ۹۳

1 - مرتبه حکمت و استدلال: کسانی که اهل منطق و حکمت هستند و اگر برای آنها استدلال شود به راه راست می‎آیند، باید از این راه دعوت به خدا شوند.

2 - مرتبه موعظه: بعضیها هستند که با منطق نمی توان با آنها صحبت کرد، بلکه عقلشان به چشمشان است، مثل کسانی که امام رضا(ع) را به گنبد طلا می‎شناسند - بر خلاف کسانی که اهل علم و فضل و منطق هستند و امام رضا(ع) را به کمالات آن حضرت می‎شناسند - این گونه افراد را باید از طریق موعظه هدایت نمود؛ چرا که موعظه جنبه خطابی دارد و ظنیات و چیزهایی که در طرف مقابل تأثیر دارد، در آن به کار می‎رود.

3 - مرتبه مجادله: بعضیها هستند که آدمهای لجبازی می‎باشند، نه اهل منطق و استدلالند و نه موعظه در آنها تأثیر دارد، با این گونه افراد باید از طریق مجادله وارد شد و چیزهایی را که خودشان قبول دارند به رخشان کشید. و از این طریق آنها را محکوم و مغلوب کرده و به راه راست دعوت نمود.

ملاقات و گفتگو با آقای حسنین هیکل

آقای حسنین هیکل نویسنده و روزنامه نگار برجسته مصری آمدپاریس ملاقات امام و به انگلیسی صحبت می‎کرد، من به هیکل گفتم: شما عرب هستی، آقای خمینی هم که عربی می‎فهمند، چه داعی داری که اینجا با امام به انگلیسی صحبت بکنی ؟ اینجا مترجم

ناوبری کتاب