صفحه ۹۲

یهودی مانند گذشته با صلح و صفا در کنار هم زندگی می‎کردند. امروز نیز با اعمال سیاست های محافظه کارانه و آمد و شدهای سیاسی و مذاکرات دیپلماسی بی روح بدون توجه به علت و ریشه اصلی بحران - همان گونه که تجربه تا حال نشان داده - مشکل حل نمی شود، و تنها راه نجات از بحران احقاق حقوق ملت فلسطین و بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه خویش است، و هیچ گاه زور و گذشت زمان حق را محو و ناحق را حق نمی سازد. به حکم خدا و عقل و وجدان املاک و اموال غصب شده را باید به صاحبان اصلی آنها برگرداند؛ زور حرکت قسری است و به قول فلاسفه: "حرکت قسری دوام ندارد". سرزمین فلسطین متعلق به ملت فلسطین است نه صهیونیستهای جمع آوری شده از کشورهای جهان.

اورشلیم و مسجدالاقصی و سایر اماکن مقدسه همه متعلق به خداست و ملک شخصی هیچ فرد یا گروهی نیست، یک روز در اختیار حضرت داود و سلیمان بود و بعد از آنان باید در اختیار همه بندگان موحد و مطیع خدا باشد.

مراتب سه گانه دعوت

قرآن سه مرتبه برای دعوت بیان می‎کند (ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن سوره نحل،آیه 125.) یعنی: "راه پروردگارت - توحید - را با حکمت و موعظه نیکو و مجادله به وسیله بهترین شیوه ها تبلیغ نما."

ناوبری کتاب