صفحه ۹۰

هندل میرزا!

در اصفهان همین اندازه یادم هست که پاسبانها طلبه ها را اذیت می‎کردند، یک پاسبانی بود خیلی بدخو و خشن، و نمی دانم روی چه جهتی طلبه ها اسم او را گذاشته بودند هندل میرزا، او هم فهمیده بود که آخوندها به او می‎گویند هندل میرزا، از آن دور که اینها را می‎دید می‎گفت: آشیخ وایسا هندل میرزا آمد!، این شخص عمامه خیلی ها را برداشت، فحش می‎داد، اذیت می‎کرد.

اصول متورم

نقل شده است مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی (رحمة الله علیه) چهارسال مساله مقدمه واجب را درس گفتند، بعد از چهارسال گفته بودند: ظاهرا مساله ثمره عملی ندارد! یکی از طلبه ها گفته بود: آقا چهارسال وقت ما را تضییع کردید برای یک مساله ای که ثمره عملی ندارد؟! ایشان گفته بود: بنشین سر جایت، من در این چهارسال علم اولین و آخرین را برایت گفتم !- خوب این مقدمه واجب را در چند جلسه می‎توان بحث کرد. حالا ما بیاییم چهارسال وقت صرف کنیم، این همان چیزی است که مرحوم آیت الله بروجردی می‎فرمودند اصول متورم شده است. بعضیها می‎گویند این مباحث ذهن انسان را باز می‎کند، اما وقتی که ما از ذی المقدمه باز می‎مانیم و همه وقتمان را باید در مقدمات صرف کنیم این چه فایده ای دارد.

ناوبری کتاب