صفحه ۸۶

انجام داده آن هیات حاکمه او را بخواهد و در درجه اول نصیحتش کند و اگر موثر واقع نشد آن وقت در نهایت به قطع شهریه هم برسد. ایشان معتقد بود که دولتی ها نباید در کار روحانیت دخالت کنند، باید حیثیت روحانیت محفوظ باشد و تخلفات صنفی آنها را خودشان رسیدگی کنند.

اطاعت اهل معاصی

مرحوم خوئی در شرح نهج البلاغه حدیثی را نقل می‎کند: زمانی حضرت عیسی و حواریین از قریه ای عبور می‎کردند، مشاهده کردند که تمام اهلش مرده اند و قریه هم در شرف خراب شدن است، حضرت از خدا سؤال کرد چه شده که اینها همه به این صورت کشته شده اند؟ خطاب شد از خودشان سؤال کن. حضرت عیسی روی یک بلندی رفت و گفت: ای مردم قریه چه شده است که شما این گونه گرفتار عذاب شده اید؟ یکی از آنها زنده شد و عرض کرد: کار ما این بوده که عبادت طاغوت می‎کردیم و حب دنیا داشتیم "مع خوف قلیل و عمل بعید و غفلة فی لهو و لعب" ترس و عملمان کم و در حال غفلت در لهو و لعب به سر می‎بردیم، حضرت عیسی فرمود: چگونه شما عبادت طاغوت می‎کردید؟ گفت: اطاعت اهل معاصی می‎کردیم، رهبران ما اهل معصیت بودند ما هم همراهی آنان می‎کردیم، حضرت فرمود: چرا از بین این همه فقط تو جواب دادی ؟ گفت: آنها همه گرفتارند و نمی توانند حرف بزنند، دهانه های آتشین به دهان و گردن آنهاست و گرفتار عذابند، و من اهل گناه نبودم، ولی همین که

ناوبری کتاب