صفحه ۸۴

ملایری مبعوث شدند که به این غائله خاتمه بدهند و بالاخره به این جریان در حوزه علمیه قم خاتمه دادند، البته ما ته دلمان از حرکت فدائیان اسلام برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی و پیاده شدن دستورات اسلام خوشحال بودیم و حرفهای آنها را حرفهای حقی می‎دانستیم، منتها شیوه های آنها در حوزه شیوه های تندی بود.

اقسام صبر

"صبر" طبق آنچه که در بعضی از روایات ما آمده، بر سه قسم است اصول کافی، ج 2، کتاب الایمان والکفر، باب الصبر، حدیث 15.:

اول: صبر در برابر "مصیبت"؛ یعنی وقتی مصیبتی به انسان رسید، فرزندش یا عزیز دیگرش از دست رفت، بی تابی نکند، به زمین و زمان فحش ندهد، منکر خدا و پیغمبر(ص) نشود، بلکه صبر پیشه کند؛ و اصلا مگر چاره ای جز صبر کردن هم وجود دارد؟ مثلا اگر انسان بی تابی کند و خودش را بزند و داد و فریاد سر دهد، آیا چیزی به دست می‎آورد؟ پس بهتر است صبر کند و امورش را به خدا بسپارد و خدا نیز پاداش بزرگی به خاطر این صبرش خواهد داد.

قسم دوم: صبر در راه "طاعت" است؛ یعنی در راه اطاعت خدا و بجا آوردن واجبات و دستورات او، سختیها را به جان و دل بخرد، بالاخره بهشت را که همین طوری به من و شما نمی دهند، بهشت را به بهاء می‎دهند؛ این طور نیست که بدون زحمت و تحمل مشقت در راه دین بتوان به بهشت داخل شد.

ناوبری کتاب