صفحه ۸۰

محسوب می‎شده و وقتی چنین منبع مالی در اختیار حضرت باشد، به طور طبیعی چند نفر هم اطراف ایشان جمع می‎شوند و ممکن است در آینده برای حکومت آنها خطر داشته باشند؛ ابوبکر و عمر می‎خواستند موقعیت امیرالمؤمنین (ع) و حضرت زهرا(س) را تا جایی که امکان داشت در جامعه تضعیف نمایند تا هیچ گاه توان مبارزه با حاکمیت آنان را نداشته باشند؛ این است که ابوبکر وقتی به خلافت رسید، "بعث الی فدک من أخرج وکیل فاطمة بنت رسول الله(ص) منها": "کسی را به فدک فرستاد و آن شخص، وکیل حضرت فاطمه (س) - دختر رسول خدا(ص) - را از آنجا اخراج کرد"احتجاج،ج 1،ص 134 و تفسیرعلی ابن ابراهیم،تفسیر سوره روم ص 500.

ساواکی بقچه به دست

موتلفه اسلامی که منصور را هم آنها ترور کردند، آن وقت ماه رمضان بود و من در نجف آباد بودم، وقتی آقایان را دستگیر کردند من در مسجد یک صحبت کلی و جامع و تندی کردم، بعد که آمدم بیرون جمعی به دنبال من تا در خانه آمدند، بیرون خانه یک کسی ایستاده بود، یک بقچه بسته هم دستش بود، تا مرا دید گفت: آقا من با شما کاری دارم، گفتم: خوب بفرما، گفت: نه می‎خواهم تنها بیایم، جمعیت هم از مسجد تا دم خانه دنبال من آمده بودند، دیدم اصرار می‎کند بردمش در دالان خانه، شروع کرد به گریه کردن، مثل باران اشک می‎ریخت، نمی دانم این اشکها را از کجا ذخیره کرده بود، گفت: آقا

ناوبری کتاب