صفحه ۷۶

خود را انجام دهند؛ کلمه "حزب" واژه وارداتی نیست تا از آن وحشت شود، بلکه کلمه اسلامی و قرآنی است؛ در قرآن کریم می‎خوانیم: (فان حزب الله هم الغالبون) سوره مائده، آیه 56. حتما غلبه با حزب خداست. (ألا ان حزب الله هم المفلحون) سوره مجادله، آیه 22. آگاه باشید حتما حزب خدا رستگارند. و چقدر هماهنگ است این آیه با آیه امر به معروف و نهی از منکر: (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون) سوره آل عمران، آیه 104. باید باشند از شما جمعی که امر به معروف و نهی از منکر می‎کنند و آنان هستند رستگاران.

ازدواج و تشکیل خانواده

من چون به تحصیل علم علاقه داشتم و با وضع بد اقتصادی که داشتیم ازدواج را مانع از تحصیل می‎پنداشتم لذا به طور کلی ذهن خود را از آن منصرف می‎کردم تا اینکه پس از آشنایی و رفاقت کامل با مرحوم شهید مطهری، برای گذراندن تعطیلی تابستان به اصفهان رفتیم و در مدرسه نیم آورد یک حجره گرفتیم و علاوه بر بحثهای رایج حوزوی، در درس نهج البلاغه مرحوم حاج میرزا علی آقا شیرازی شرکت می‎کردیم. یک روز مرحوم مطهری صحبت از ازدواج کرد - ایشان دو سه سال از من بزرگتر بود - و گفت تجرد امر غلطی است، تصمیم بگیریم برای سال تحصیلی هر دو ازدواج کرده وارد قم شویم، من وضع بد اقتصادی را به عنوان مانع ذکر کردم، ولی ایشان گفتند

ناوبری کتاب