صفحه ۷۵

کشیده شد و بسیاری از نیروهای جوان و فعال کشور متاسفانه به هدر رفت. در اوین به جوانی برخورد کردم به نام آخوندی گفتم: تو هم از خانواده علم هستی و هم -برحسب آنچه از بچه های نجف آباد شنیدم - دم از قرآن و نهج البلاغه می‎زدی، حالا چرا یکدفعه مارکسیست شده ای ؟! گفت: ما صددرصد تابع سازمانیم و چون سازمان تصمیم به تغییر ایدئولوژی گرفت من هم قهرا پیروی کردم !.

کلمه حزب وارداتی نیست

در صدر اسلام تشکل ها و همبستگی عشیره ای و قبیله ای مخصوصا در بلاد عربی یک نحو تحزب و همبستگی محسوب می‎شد؛ و پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین (ع) و سایر حکام از همان تشکل ها برای تشکیل حکومت و ثبات و استقرار آن استفاده می‎کردند؛ ولی در جهان امروز با رشد علمی و فکری و ارتباطات همگانی - همان گونه که در کشورهای پیشرفته تجربه شده - بهترین راه دخالت مردم در تشکیل حکومت صالح و کنترل حکام و تقویت مسؤولین امین وخدمتگزار، و جلوگیری از تجاوزات و تبعیض های ناروا و ظالمانه، و به طور کلی اجرای دو فریضه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه و ادارات و مؤسسات، تأسیس احزاب سیاسی آزاد و خودجوش است تا برحسب سلیقه ها و اندیشه های گوناگون و برداشتهای مختلف که طبیعی انسانهاست و بر اساس پذیرش موازین عقلی و اسلامی وظایف اجتماعی و سیاسی

ناوبری کتاب