صفحه ۶۹

محکمه صالح و بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه. به سند معتبر از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمودند: "احترام مال مؤمن همچون احترام خون اوست.""...و حرمة ماله کحرمة دمه"؛ کافی، کتاب الایمان و الکفر، باب السباب، ج 2، ص 360، حدیث 2.

هر کارگری در هر رشته - چه در خدمت دولت باشد یا مؤسسات و یا اشخاص - حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمین های اجتماعی برخوردار باشد؛ و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا به کاری اکراه نمود و یا به او زیان رساند.

هر کارگری - زن باشد یا مرد - حق دارد در مقابل کاری که انجام می‎دهد دستمزد عادلانه دریافت نماید؛ و نیز حق دارد از مرخصی ها، پاداش ها و ترفیعات قانونی استفاده کند. ولی در عین حال موظف است در کار خود دقت نماید و کاری را که به او محول شده به بهترین شکل انجام دهد، و حق مالک و کارفرما را مطابق با موازین شرعی و قانونی محترم شمارد.

حذف نیروهای ارزشی،پس از پیامبر

حضرت زهراء(س)در باره حوادث پس از رحلت پیامبر در خطبه معروفشان فرموده اند: "استبدلوا و الله": به خدا قسم اینان بدل گرفته اند، "الذنابی": بالهایی را که در قسمت دم قرار گرفته، "بالقوادم": به جای بالهای جلو؛ "ذنابی" به معنای دم می‎باشد، منتهی در

ناوبری کتاب