صفحه ۶۶

متهم وجود داشته باشد و اما در اتهامات سیاسی شیوه حضرت امیرالمؤمنین (ع) چنین بود که مخالفان سیاسی و منتقدان خود را تحمل می‎نمود و تا زمانی که دست به سلاح نمی بردند و در عمل با آن حضرت دشمنی و خصومت نمی کردند برخوردی با آنان نداشت.

مبارزه با بهائیت

وقتی که در وشنوه در حضور مرحوم آیت الله العظمی بروجردی بودم و در نوشتن کتاب رجال به ایشان کمک می‎کردم جمعی از کروگان جاسب خدمت ایشان رسیدند و از تبلیغات و فعالیتهای بهاییها در آنجا شکایت کردند، و بالاخره آقایان حاضرین گفتند آقای منتظری برای این امر متعین می‎باشد چون در رشته بهائیت مطالعاتی دارد، و من به معیت خانواده، با آن جمع به وسیله الاغ به طرف کروگان رفتیم و مدتی در آنجا بودم و رسما بهاییها را دعوت کردم که در مجلس شرکت کنند و با زبان لین و استدلالی از روی کتابهای خود آنان با آنان صحبت می‎کردم، و بیشتر صحبتهای من در آنجا و همچنین قبلا در چادگان و اسکندری فریدن در مبارزه با بهائیت بود، چون بهاییها زیاد نفوذ پیدا کرده و تبلیغ می‎کردند، در چادگان خان بزرگ و ملاک آنجا بهایی شده بود و از مبلغین آنان پذیرایی می‎کرد، من هم در این رشته مطالعات زیادی داشتم؛ و روی این اصل نیز وقتی که آقای حاج عزیزالله روحانی نجف آبادی که از دوستان و مرد متدین و متعهدی می‎باشد بهائیت - دین پدری خود را - ترک کرده بود و محفل تهران

ناوبری کتاب