صفحه ۵۳

بالاخره آقای بروجردی متقاعد شدند که جلوی حرکت و سروصدای طلاب را بگیرند.

قضاوت بدون تحقیق !

یکی از علمای تهران آمده بود منزل ما می‎گفت: این شیخ صالحی ملعون در کتابش از امام حسین (ع) تبری کرده ! گفتم: شما کتابش را خوانده ای ؟ گفت: نه، موثقین گفته اند، گفتم: نه، این درست نیست شما خودتان این کتاب را بخوانید بعد قضاوت کنید. باز داستانی را آقای حاج محمدرضا رجایی نقل می‎کرد می‎گفت: چند نفر از همکاران قالی فروش که اصفهانی بودند از آقای صالحی بدگویی می‎کردند و می‎گفتند مخالف امام حسین (ع) است، روزی از اصفهان آمده بودند نجف آباد، روز هشتم محرم بود و آقای صالحی در مسجد بازار نجف آباد منبر می‎رفت، آنان گفتند برویم روضه، به اتفاق آنها رفتیم روضه ولی به آنها نگفتم چه کسی منبر می‎رود، آقای صالحی منبر رفت و اتفاقا روضه خوبی خواند و خیلی مردم گریه کردند خودش هم معمولا روی منبرگریه می‎کرد- آنها خیلی از این منبر خوششان آمد گفتند: عجب روضه خوبی خواند! این کی بود منبر رفت ؟ گفتم: این همان کسی است که شما لعنتش می‎کنید!.

حدود الهی خشونت نیست

در حدیثی وارد شده که امیرالمؤمنین (ع) به غلام خود قنبر دستور دادند بر مردی حدی را جاری نماید و قنبر سه تازیانه بیشتر زد،

ناوبری کتاب