صفحه ۴۵

منافقین برگردند و توبه کنند

ضرر منافقین از ضرر کفار به مراتب زیادتر است، دشمنی کافر روشن است، و انسان در مقابلش جبهه می‎گیرد و احتیاط می‎کند، اما منافق در داخل از امکانات ملت سوء استفاده می‎کند؛ و ضربه ای که انقلاب و مردم از منافقین می‎خورند سنگین تر از ضربه ای است که از جنگ صدام می‎خورند. شاید در تاریخ کمتر سابقه داشته باشد که انقلابی با بیست الی سی هزار تروریست مواجه شود، این که انقلاب ما بحمدالله سالم مانده، چون ریشه مردمی دارد و خلاصه انقلاب سی و شش میلیونی است، و مربوط به اشخاص خاصی نیست. اگر این انقلاب از دل مردم سرچشمه نگرفته بود تا حالا شکست خورده بود، و منافقین هم بدانند که نمی توانند این انقلاب را شکست بدهند، و ضرر را از هر کجا برگردانند نفع است، به نفع آنهاست که برگردند و به اسلام و این کشور خدمت کنند و بیش از این ضربه نزنند که هم دنیا و هم آخرتشان را از بین می‎برند، عار نداشته باشند؛ انسان وقتی فهمید در راه باطل می‎رود باید بگوید اشتباه کردم و برگردد، برگردید و توبه کنید ملت پذیرای شما هستند.

قانون و بس !

آنچه رابط بین همه قوا و ارگانهای مختلف کشور است و حقوق همه اقشار و ثبات کشور را تضمین می‎کند قانون است و بس. اگر بنا

ناوبری کتاب