صفحه ۴۴

بدبخت شوهرهای آینده تو که از شوهرهای گذشته تو عبرت نمی گیرند که چگونه آنها را یکی پس از دیگری هلاک کردی، و از تو بر حذر نیستند.

در اینجا شعری هم نقل شده:

"یا طالب الدنیا یغرک وجهها ____ و لتندمن اذا رأیت قفاها"منهاج البراعة، ج 4، ص 58.

ای طالب دنیا فریب می‎دهد تو را روی او، و قطعا پشیمان خواهی شد وقتی که پشت آن را ببینی.

امام (ره) در رؤیا

پس از جریانات...یک شب من مرحوم امام را در خواب دیدم که در یک باغ بودیم، در وسط باغ ایوانی بود و در اطاقک کنج این ایوان مرحوم امام به پهلو تکیه داده بودند، قبایشان را پوشیده بودند و یک کلاه سیاه هم که معمولا به هنگام استراحت به سر داشتند سرشان گذاشته بودند و داشتند منظره باغ را تماشا می‎کردند، چند نفر آن طرفتر قدم می‎زدند تا چشمشان به امام افتاد دویدند رفتند دست ایشان را بوسیدند، ایشان هم به صورت نیم خیز با آنها حال و احوال کردند، رفتم خدمت ایشان و یادم نیست دست به دست ایشان دادم یا دست ایشان را بوسیدم، ایشان چشمش که به من افتاد یک آهی کشیده و گفتند: حالا که حال ندارم ولی دلم می‎خواهد یک وقت بیایید اینجا با هم بنشینیم و درباره سوابقمان با هم صحبت بکنیم، من گفتم چشم، هر وقت مایل باشید می‎آیم؛ و از خواب بیدار شدم.

ناوبری کتاب