صفحه ۴۲

لم یأکله اصابه من غباره"مجمع البیان، ج 2 (مجلد 1)، ص 391، ذیل آیه 276 از سوره بقره.. من به دوستان می‎گفتم: گردش همان وجوهاتی است که به من و شما داده می‎شود، ما نه تاجریم و نه در بانک کار داریم، اما بالاخره از همین تجارتهای آلوده ممکن است وجوهاتی به من و شما بدهند؛ و یا کشاورزی که روی زمین زحمت می‎کشد و کار می‎کند اهل ربا نیست، اما ممکن است پولی که توسط خریدار اجناس او به او می‎رسد پول ربا باشد.

تیمسار، رساله فرستاده !

آن وقت که در نجف آباد بودم یک روز دیدم که یک کارتن پر از رساله های امام و حاشیه عروه و تحریرالوسیله آوردند درب منزل، گفتند: این را جناب تیمسار مقدم فرستاده که بدهیم خدمت شما و گفتند شما می‎گفتید رساله آقای خمینی در دسترس مردم نیست اینها را بگیرید در اختیار افرادی که علاقه مندند بگذارید!، پیدا بود اینها را از یک نفر گرفته اند و برداشته اند آورده اند؛ من یکدفعه به ذهنم خطور کرد که برنامه ای در این قضیه است، گفتم: مگر من رساله پخش کن هستم ؟ حالا بگویید اینها را از چه کسی گرفته اید؟ گفتند: نه اینها را جناب تیمسار برای شما فرستاده اند، گفتم من احتیاجی به اینها ندارم، آنها باز اصرار کردند که اینها را جناب تیمسار فرستاده اند، گفتم: من احتیاجی به اینها ندارم، آنها باز اصرار کردند که بد است برگردانیم؛

ناوبری کتاب