صفحه ۴۱

نهی از منکر جزو دین است و نمی شود به کسی گفت شما دین نداشته باش، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه افراد است و هر کس هم ساکت و بی تفاوت باشد گناه کرده است.

رباخواری باکلاه شرعی !

انسان ته دلش می‎داند و اگر فکر کند می‎فهمد که آیا کاری که می‎کند ظلم است یا نه، آیا مال مردم می‎خورد یا نه، در ظاهر عذرتراشی می‎کند و کلاه شرعی می‎گذارد اما وقتی به خودش مراجعه کند می‎داند که این رباست، مال مردم خوری است، ظلم است، در پیش خدا این گونه عذرها پذیرفته نیست، حالا به من آخوند بگوید معامله شرعی کردم، من هم هیچ نگویم، اما خدا می‎داند، خودش هم می‎داند که این عذرتراشی است؛ حضرت امیر(ع)درخطبه 23 می‎فرماید: بترسید از خدا، ترسی که آمیخته با عذرتراشی و بهانه های بیجا نباشد. یعنی واقعیت داشته باشد، واقعا از خدا بترسید و چیزی که حرام است نخورید. ربا با کلاه شرعی حلال نمی شود. در روایت دارد که یکی از کارهای مردم این است که: "یستحلون الربا بالبیع"نهج البلاغه، خطبه 156. طلب می‎کنند حلیت ربا را به وسیله بیع؛ از راه فروش می‎خواهد ربا را حلال کند و بخورد. در حدیث دیگر دارد که در آخرالزمان آنقدر ربا رایج می‎شود که کسی هم که نمی خورد گردش به او می‎رسد "فمن

ناوبری کتاب