صفحه ۴۰

و درختهای ماده منتقل می‎کنند؛ و این نکته را در 1400 سال پیش کسی توجه نداشت و این از معجزات قرآن است.

چرچیل و راز ساختن 40 دستگاه توالت

زمانی که چرچیل سفیر انگلستان درایران بود در حول و حوش حوادث مشروطیت دستور داد در حیاط سفارت 40 دستگاه توالت مرتب بسازند و وقتی اعتراض می‎کردند می‎گفت: یک روزی به درد می‎خورد! تا این که در ماجرای مشروطیت مردم و برخی از آقایان در حیاط سفارت تحصن کردند. چرچیل گفت: حالا بروید درب توالتها را باز کنید تا ملت از آن استفاده کنند. در حین سخنرانی چرچیل چند نفر چمن ها و گلهای باغچه ها را لگد کرده بودند وقتی باغبان سفارت اعتراض می‎کرد، چرچیل سخنانش را قطع کرد و گفت: مزاحم آقایون نشوید سفارت انگلیس متعلق به خودشان است !

رابطه دین و سیاست

آیت الله خمینی در تحریرالوسیله در باب صلات جمعه راجع به خطبه جمعه می‎گویند: اگر کسی بگوید دین از سیاست جداست نه دین را شناخته نه سیاست را. عقیده ما این است که دین اسلام مشحون از سیاست است و حکومت و سیاست جزو بافت اسلام است، اگر به کسی بگویند در سیاست دخالت نکن معنای آن این است که تو دین نداشته باش، و اصولا دفاع از مظلوم و امر به معروف و

ناوبری کتاب