صفحه ۳۴

می‎شود. می‎گویند گنجشکهای زیادی روی درختی جمع شده بودند و سر و صدا می‎کردند، آدمی به گنجشکها گفت هیشت (کلمه ای برای تارومارکردن گنجشکها) گنجشکها نگاهی به هم کردند و از یکدیگر سؤال کردند هیشت کیست، این آقا چند مرتبه گفت هیشت، گنجشکها نگاه به هم می‎کردند و باز از یکدیگر می‎پرسیدند کدام از ما هیشت است، تا آن شخص با تفنگ چند گنجشک را زد، گفتند معلوم شد هیشت این چندتا گنجشک بوده اند! بالاخره آنقدر گنجشک زد تا همه تمام شدند و معلوم شد همه هیشت هستند؛ حالا ما هم هیشت هستیم اما غافلیم و نمی دانیم. عزرائیل سراغ همه می‎آید، سراغ حضرت سلیمان (ع) رفت، سراغ پیغمبر(ص) هم رفت؛ خداوند در قرآن خطاب به پیغمبراکرم (ص) می‎فرماید: (انک میت و انهم میتون) سوره زمر، آیه 30. تو خواهی مرد و دیگران هم می‎میرند؛ مرگ پیر و جوان ندارد، انسان باید همیشه مهیای مرگ و قیامت باشد.

توصیه به سیاست گذاران فرهنگ و هنر

سفارش و تذکر من به سیاست گذاران فرهنگ و هنر کشور این است که توجه نمایند استعداد و خلاقیت جوانان کشور ایران از بسیاری از کشورهای دیگر برتر و بیشتر می‎باشد و آینده این امانت های الهی به دست آنان سپرده شده؛ در درجه اول تلاش نمایند آنان را در مسیر حق

ناوبری کتاب