صفحه ۲۹۸

نمی شود؛ هنر آن وقتی است که کار خوب کردن برایت مشکل و سخت باشد، شیطان جنی وانسی وسوسه کند، خانواده و قوم و خویشاوندانت هم مخالف باشند، ولی چون عقل تو حق را تشخیص داده است برخلاف گفته های آنان دنبال عقل بروی، آن وقت شما خوب آزمایش شده اید، و اگر ما از این میان خوب در آمدیم آن وقت ارزش دارد. خلقت ما برای این است که آزمایش شویم و باطن ما بروز کند، پس باید یک شیطانی باشد تا وسوسه کند. به بیان حضرت امیر(ع) "و استتماما للبلیة"نهج البلاغه،خطبه 1. برای این که آزمایش انسانها خوب کامل شود؛ شیطان وسوسه کند و درعین وسوسه شیطان افراد خوب از او اطاعت نکنند.

جملاتی از امام علی (ع) در باره امام زمان (عج)

در نهج البلاغه در رابطه با حضرت حجت (عج) می‎خوانیم: "الاو ان من ادرکها منا یسری فیها بسراج منیر، و یحذو فیها علی مثال الصالحین، لیحل فیها ربقا، و یعتق رقا، و یصدع شعبا، و یشعب صدعا فی سترة عن الناس لا یبصر القائف اثره و لو تابع نظره" حضرت امیر(ع) راجع به ملاحم و حوادث آینده می‎فرمایند: "آگاه باشید آن کس از ما (اهل بیت) که آن ملاحم را دریابد با چراغی روشن گر در آن سیر می‎کند و بر روش صالحان رفتار می‎کند تا گره هائی را بگشاید، و اسیرانی را نجات دهد، و جمعیتهائی را پراکنده سازد، و پراکندگانی را گرد آورد در پنهانی از مردم آن چنان که پی جویان هرچند جستجو نمایند اثری از او نمی یابندنهج البلاغه،خطبه 150.".

ناوبری کتاب