صفحه ۲۹۴

معشر قریش ماترون انی فاعل بکم ؟" قالوا: "خیرا، اخ کریم و ابن اخ کریم" قال: "اذهبوا فانتم الطلقاء" فعفا عنهم کامل ابن اثیر،ج 2،ص 252. ای طایفه قریش من با شما چه کنم ؟ گفتند: خوبی، تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار هستی، فرمودند: بروید همه آزادید و از همه گذشت کردند. در صورتی که جنگهای بدر و احد و خیبر و امثال آنها را قریش علیه مسلمین برپا نمودند و چقدر به اسلام ضربه زدند، پیامبر(ص) حتی ابوسفیان و هند و وحشی قاتل حمزه را بخشیدند بلکه خانه ابوسفیان را که آتش بیار معرکه ها بود محل امن قرار داده و فرمودند هرکس داخل خانه ابوسفیان شود در امان است و از اصبغ بن نباته نقل شده که پس از پیروزی امیرالمؤمنین (ع) در جنگ جمل که طلحه و زبیر و عایشه آن را به راه انداخته بودند حضرت دستور دادند مجروحین آنان را نکشید، و فراریان را تعقیب ننمایید و هرکس سلاح خود را زمین گذاشت در امان است، سپس حضرت با یاران خود تشریف آوردند به منزلی که در یک حجره آن عایشه و در حجره دیگر مروان حکم و یارانش و در حجره سوم عبدالله بن زبیر بود. از اصبغ بن نباته پرسیده شد چرا آنان را زنده گذاشتید؟! اصبغ گفت: ما دست به شمشیر بردیم و منتظر دستور حضرت شدیم ولی حضرت همه آنان را بخشیدندمستدرک الوسائل، باب 22، جهاد عدو.، و حتی عایشه را خیلی محترمانه با جمعی محافظ زن به مدینه فرستادند.این بود سیره رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین (ع) با دشمن شکست خورده پس از اتمام جنگ و ستیز. در جنگ باید شجاعانه ایستاد ولی پس از پیروزی جای عفو و گذشت است نه انتقام جویی.

ناوبری کتاب