صفحه ۲۹۳

هابیل حسد پیدا کرد و او را کشت و خود اهل جهنم شد.بحارالانوار، ج 11، ص 241.

عصمت انبیاء

استدلال به دلیل نقلی برای عصمت انبیاء مستلزم دور باطل است. مهمترین دلیل بر عصمت انبیاء دلیل عقلی است، زیرا هدف از ارسال آنان هدایت مردم و رساندن آنان به کمال است، و اگر آن بزرگواران از گناه و خطا محفوظ و معصوم نباشند، طبعا به گفته های آنان نمی توان اعتماد نمود، و در این صورت حجت خدا تمام نخواهد بود، و این امر مخالف حکمت و عدالت الهی می‎باشد؛ و آنچه مقتضای این دلیل است

عصمت آنان از گناه به طور کلی، و از خطا و اشتباه در رابطه با تلقی وحی و ابلاغ به مردم است.واما اشتباه و خطاهای جزئی یا جهل در امور زندگی شخصی و یا فراموشی در امور شخصی، ضرری به عصمت آنان در امر رسالت و ابلاغ وحی نمی زند و لذا مورد بحث واقع شده است؛ همچنین است در رابطه با عصمت ائمه معصومین (ع). آن بزرگواران با اینکه پیامبر یا امام بودند ولی بشر هم بودند و طبعا اتصاف آنان به لوازم بشریت در صورتی که منافی رسالت یا امامت آنان نباشد مانعی ندارد.

شکر پیروزی گذشت و محبت

رسول خدا(ص) پس از فتح مکه خطاب به قریش فرمودند: "یا

ناوبری کتاب