صفحه ۲۹۱

جمهوری اسلامی ضامن آزادی و استقلال، به جای رژیم سلطنتی منشا تمام بدبختیها و عقب ماندگیها سر موئی تخلف و عقب نشینی نکنند که آن هدردادن خون جوانان عزیز اسلام و به تباهی کشیدن همه جانبه کشور و کمک به هدم احکام بلکه اساس اسلام است، که از اعظم کبائر و بالاترین خیانت است. ما با بودن رژیم حاضر دموکراسی را هم بر فرض محال اگر تامین گردد نمی پذیریم. ملت نمی تواند از خون جوانان عزیز خود و خیانتهای چندین ساله صرف نظر کند. اسلام تکلیف این جانی را معین فرموده. والسلام علیکم و رحمة الله.

روح الله الموسوی الخمینی صحیفه امام (ره)، چاپ اول پائیز78، مؤسسه نشر آثار امام، ج 4، ص 262_261. همچنین پس از آزادی آیت الله منتظری از اولین زندان، امام طی تلگرافی از نجف آورده اند: ایران - نجف آباد، خدمت حجة الاسلام آقای منتظری دامت برکاته، ورود جنابعالی موجب مسرت. ذهب العناء و بقی الاجر. خمینی / ربیع الثانی 1387.( همان، ج 2، ص 147)

ویژگیهای دوران جاهلیت

حضرت زهرا(س)در خطبه معروف خود ویژگیهای دوران جاهلیت راچهار چیز دانسته اند: 1 - ضعف معنوی 2 - ضعف مادی 3 - ضعف سیاسی و اجتماعی 4 - ضعف روحی.

پندهای شیطان به نوح (ع)

در حدیثی است که یک وقت شیطان نزد حضرت نوح رفت و گفت: تو خدمت بزرگی به ما کردی من در عوض می‎خواهم خدمت تو

ناوبری کتاب