صفحه ۲۸۹

می‎خواند و به آقایان می‎گفت شما روی منبر می‎گویید که مردم بروید دستورات اسلام را یاد بگیرید، کجا بروند یاد بگیرند؟ برای مردم مسئله بگوئید، چه اشکال دارد مسائل راازروی رساله عملیه بخوانید؟ در مسائل کلی اسلام که اختلاف فتوانیست،بعضی مردم وضو و تیمم و نماز بلد نیستند، چه اشکال دارد روی منبر وضو بگیری یا یک تیمم بکنی یا سوره حمد را بخوانی ؟ همچنین اصول عقائد را بگوئید،اخلاق اسلام را بگوئید، روش پیغمبر(ص)، روش ائمه (ع)،نحوه عمل به دستورات اسلام را بگوئید،یک روز حج بگوئید،یک روز زکات رابگوئید،یک روز خمس را بگوئید.مواظب باشید در تبلیغاتتان هیچ وقت بر خلاف واقع حرف نزنید، بر خلاف عقیده تان حرف نزنید، شما فرض کنید به یک آقا معتقدید، این معنایش این نیست که بروید نسبت به آقایان دیگر تنقیص کنید،اغراق هم نکنید. هرکس همان اندازه کمالاتی که دارد بگوئیم.به دنیا هم بی اعتناء باشید،برای مال دنیا فعالیت نکنید،روزی راخدا ان شاءالله می‎رساند.(یا ارض لاترزقی احدا من عبادی الابکدالیمین و عرق الجبین الاطالبی العلم فانی ضمنت ارزاقهم.)

نامه امام خمینی پس از آزادی آیت الله منتظری از زندان

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ
حسینعلی منتظری دامت برکاته

هیچ از دستگاه جبار جنایتکار تعجب نیست که مثل جنابعالی

ناوبری کتاب