صفحه ۲۸۸

مبارزه منفی. الان به یک میلیارد مسلمان بگو خوب، شما قبول دارید که حضرت زهرا دختر پیغمبر بوده، این همه سفارش راجع به او شده، کو قبرش ؟ چرا شب دفن شده ؟ چرا گفت شب دفنم کنید؟ معلوم می‎شود ناراحت بوده از حکومت، معلوم می‎شود ناراضی بوده از آنهایی که به جای پیغمبراکرم نشسته اند، اگر همه چیزها را جواب دهند این را جواب ندارند بدهند. هرکس از صحابه، از اصحاب، قبر معینی دارد، چطور قبر حضرت زهرا نامعلوم است ؟ چطور مجهول است ؟ این را می‎گویند مبارزه منفی، یعنی یک کاری کرد که تا روز قیامت بفهماند که از رفتار اینهایی که به دروغ خودشان را جانشین پیغمبراکرم (ص) قلمداد کردند از دست اینها ناراضی است، همین نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر یک وقت به نحو مثبت است، یک وقت مبارزه منفی است.

توصیه به مبلغین

هدایت کردن مردم خیلی اجر و فضیلت دارد. دهه محرم هم در پیش است ان شاءالله آقایان می‎روند برای تبلیغ و ارشاد، واقعا قصدتان هدایت و ارشاد مردم باشد. در محرم که مجالس را تشکیل می‎دهند برای این است که مردم با اسلام و معارف اهل بیت (ع) آشنا شوند، خدا رحمت کند والد من خودش با اینکه یک کشاورز بود، به همان مقدار که می‎دانست هر جامی رفت یا روی منبر یا توی مجالس، شروع می‎کرد مسائل اسلامی را می‎گفت، حدیث می‎خواند، آیه

ناوبری کتاب