صفحه ۲۸۷

دیگران نه تنها جایز نیست بلکه معقول هم نمی باشد، زیرا هیچ گاه به وسیله زور برای کسی عقیده حاصل نمی گردد. و هرکس برای تحصیل عقاید تلاش و کوشش نموده و در این راه کوتاهی نکرده باشد و طبعا به مسائلی اعتقاد پیدا کرده باشد نزد خدا معذور است هرچند در برخی از مسائل دچار اشتباه شده باشد، و حقوق اجتماعی او باید محفوظ باشد و هیچ کس حق ندارد چنین کسی را (به بهانه قبول نداشتن عقیده او) مورد حمله قرار دهد یا به او اهانت کند یا او را تحقیر نماید و یا او را از حقوق اجتماعی محروم سازد.

چرا قبر حضرت زهرا(س) مخفی است !

از یک میلیارد مسلمان دنیا بپرسید که خوب مگر حضرت زهرا دختر پیغمبر نبود؟ می‎گویند چرا، مگر آیه تطهیر در شانش نازل نشده ؟ چرا، مگر پیغمبر در مباهله فاطمه زهرا را نیاورد؟ چرا، مگر پیغمبر نفرمود: فاطمه بضعه منی، فاطمه پاره تن من است ؟ چرا، خوب پس قبر حضرت زهرا کجاست ؟ اگر مردم از حضرت زهرا تشییع کرده بودند همه، خوب دیده بودند کجا دفن می‎شود.

وقتی مولا امیرالمومنین تشریف آوردند از مسجد، دیدند رقعه ای زیر سر حضرت زهراست، معلوم می‎شود نوشته بوده، حضرت یا خودش خط داشته یا گفته نوشته اند، مرا شب غسل بده، مرا شب کفن کن و شب دفن کن، تشییع جنازه نکن، نمی خواهم آنانی که به من ظلم کرده اند در تشییع من، در مراسم دفن من حاضر شوند. خوب این

ناوبری کتاب