صفحه ۲۸۶

مرگ حق است پس چرا غفلت !

مرگ برای همه ما حق است و خواهی نخواهی همه ما را فرا می‎گیرد، همان گونه که خدای متعال در قرآن کریم خطاب به عقل کل و خاتم رسل فرمودند: (انک میت و انهم میتون) خداوندا، پس چرا ما در حال غفلت به سر می‎بریم و از این گونه حوادث ناگوار و مستمر عبرت نمی گیریم و دست از خودخواهی ها و نافرمانی ها و ظلم ها و تعدیات به حقوق خدا و بندگان خدا برنمی داریم ؟! و کمتر به فکر قیامت و حساب و مجازاتهای الهی می‎باشیم ؟!

همه در قرآن کریم می‎خوانیم: (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره)

خداوندا به همه ما حالت تنبه و بیداری عنایت فرما و ما را به جبران گذشته ها موفق نما.

حقوق افراد مستقل از تفاوت درجات ایمان آنها

مردم در ایمان و تعهد نسبت به موازین اسلامی یکسان نیستند، و ظرفیت فکری افراد نیز بسیار تفاوت دارد، چنانکه اهل نظر نیز در برداشت از کتاب و سنت یکنواخت نیستند و کسی حق ندارد درک و برداشت خود را بر دیگران تحمیل نماید. البته بحث علمی خوب بلکه لازم است و چه بسا با بحث علمی آزاد و بی دغدغه اختلافها برطرف و یا اقلا نظرها به یکدیگر نزدیک گردند؛ ولی تحمیل عقیده بر

ناوبری کتاب