صفحه ۲۸۲

خلوص نیت بااعتقاد به خدا

اگر انسان واقعا معتقد باشد که غیر از خدای یگانه، هیچ موجود دیگری نیست و همه عالم در مقابل او هیچ و پوچ است، تنها اوست که مستحق عبودیت است و روزی دهنده و خالق موجودات می‎باشد، و اوست که حاجات را برآورده می‎کند؛ اگر این مسأله را انسان باور کند، آن وقت در اعمالش خلوص خواهد داشت و عباداتش با خلوص نیت خواهد بود.اینکه ما می‎بینیم خلوص نداریم، برای این است که برای غیر خدا ارزش قائل هستیم؛ اما اگر فهمیدیم که فقط خداست که مستحق عبادت می‎باشد و هر چه کمال است از آن اوست، قهرا در اعمال خود مخلص خواهیم بود.

حقیقت پل صراط و جهنم

اگر دنیا پر از حوادث و ناراحتی و نگرانی است برخلاف انتظار نیست، ما آمده ایم تا در این پیچ و خمها صراط مستقیم را پیدا کنیم، تاریاضت بکشیم و تربیت شویم و در مسابقه برنده شویم، مسابقه ای که در روز قیامت است، بر روی پل صراط، پل صراطی که طبق روایات از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر است. در روایت دارد که عده ای مثل برق جهنده از آن عبور می‎کنند، و عده ای لنگان لنگان از آن می‎گذرند، و عده ای هم در جهنم سقوط می‎کنند. پل صراط بر روی

ناوبری کتاب