صفحه ۲۷۸

و فاسد می‎شوند تو مسئول هستی و تا آن اندازه ای که می‎توانی باید جلوی انحرافاتشان را بگیری و به مسائل اسلامی آگاهشان کنی، یعنی وادارشان کنی به انجام واجبات الهی و انجام دستورات اسلامی و پرهیز از گناهان که این دستور خداست.

سبک مغزان فرمانبردار!

کسانی که می‎خواهند یک افرادی را دنباله رو خودشان کنند، اول آنها را سبک می‎کنند و بعد آنها را به دنبال خودشان می‎کشانند؛ یعنی اول شخصیت را از آنها می‎گیرند، به طوری که دیگر قدرت تفکر و تعقل نداشته باشند، آن گاه آنان را دنباله رو و مرید بی چون و چرای خود می‎کنند. در قرآن هم درباره فرعون آمده است: (فاستخف قومه فأطاعوه سوره زخرف،آیه 54.) یعنی: "فرعون قوم خود را خفیف و سبک کرد، یا آنان را سبک یافت پس آنها تسلیم و مطیع او شدند"؛ تا زمانی که انسان، بی شخصیت و سبک نشود، شیاطین انسی و جنی بر او تسلط نخواهند داشت و طبعا تسلیم کورکورانه آنان نمی شود.

صمیمیت انقلابیون

آقای مشکینی رابرای تبعیدبه ماهان کرمان فرستاده بودند، ایشان از آنجا یک نامه برای من که طبس تبعید بودم نوشته بود، نامه خوشمزه ای بود در آن به شوخی نوشته بود: گویا بناست شما همیشه پهلوی یک منارجنبان باشید، از کنار منارجنبان اصفهان شما را

ناوبری کتاب