صفحه ۲۷۷

هیچ گاه فیض و رحمت خود را از بندگان دریغ نداشته بلکه آن را بر خود ضروری و لازم می‎شمارد. در قرآن کریم آمده است: "پروردگار شما رحمت را بر خود فرض و مکتوب نموده است."(کتب ربکم علی نفسه الرحمة)؛ سوره انعام، آیه 6: 54. تمام موارد پاداشهای الهی نیز از همین نمونه می‎باشد. و از همین نمونه است این آیه شریفه: "نصرت مؤمنین حقی است بر ما."(و کان حقا علینا نصرالمؤمنین)؛ سوره روم، آیه 30: 47.

مراقبت از خانواده و اولاد

اگر شما چند تا دختر و چند تا پسر داشته باشید و اینها را خوب تربیت کرده باشید به تربیت اسلامی که باسواد و با دین باشند، خدمتگزار جامعه و خدمتگزار کشور و مردم باشند، برای شما فضیلتی از این بالاتر نیست، این سعادتی است برای شما؛ و اگر در تربیت اولاد قصد و نیتت خدا باشد، عبادت خدا می‎کنی؛ اما برعکس اگر این اولادی را که خدا به تو داده و می‎توانستی آنها را به تربیت صحیح اسلامی تربیت کنی، در جامعه رهایشان کردی که با رفیق های بد و یا در مدرسه پیش معلم بد فاسد شدند، آن وقت مسئولیت و گرفتاری داری، و باید در روز قیامت جوابش را بدهی، همان طور که قرآن می‎فرماید: (قوا انفسکم و اهلیکم نارا) سوره تحریم، آیه 6. ای مردم حفظ کنید خودتان را و اهلتان را از آتش جهنم. مسئولیت زن و بچه ات را به عهده داری، و اگر زن یا دخترت بی حجاب بیرون می‎رود و در مجامعی که نباید بروند می‎روند

ناوبری کتاب