صفحه ۲۷۴

(لا یأتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید) سوره فصلت، آیه 42. و هیچ گاه باطل بر قرآن مستولی نخواهد شد نه الان و نه بعد از این."تحریف قرآن" یعنی کم شدن یا زیاد شدن آن، و هر دو مصداق باطل می‎باشد و آیه (لایأتیه الباطل...) که با فعل مستقبل شروع می‎شود، به خوبی دلالت می‎کند بر این که در آینده نسبت به زمان نزول آیه هیچ باطلی بر قرآن وارد نخواهد شد. دومین دلیل برای عدم تحریف قرآن این است که طبق روایات زیادی که داریم ائمه (ع) فرموده اند هنگام برخورد با اخبار متعارض آن را به قرآن عرضه کنید، خبری که مطابق قرآن است بپذیرید و اگر مخالف قرآن است رد کنید؛ یعنی قرآن ملاک عمل است که ائمه (ع) همچون امام باقر و امام صادق (ع) فرموده اند که اخبار متعارض را به قرآن عرضه بدارید،اصول کافی، ج 1، ص 69، حدیث 1 تا 6؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 75 تا 89، باب 9 از صفات قاضی. پس معلوم می‎شودکه قرآن حجت است، و اگر تحریف شده بود حجت و قابل عرضه نبود.

نماز باران در نجف آباد و چابهار

یک سال در ماه رمضان شب هجدهم ماه بود که در منزل حاج حیدرعلی ستاری در نجف آباد مهمان بودیم، مرحوم آقای ربانی شیرازی هم به دیدن من آمده بود، در آنجا صحبت از کمبود آب و نیامدن باران شد. در آن جلسه مرحوم پدرم هم حضور داشت و مطرح کردند که نماز باران خوانده شود و من ابا داشتم و می‎گفتم اگر

ناوبری کتاب