صفحه ۲۷۲

به بیان دیگر: روی جریان طبیعی و عادی و از روی اسباب و مسببات این انسان با این نیرو و این قوای جسمانی استعداد هشتاد سال عمر طبیعی را دارد، اما اگر صله رحم کند یا مثلا یک شخص مستجاب الدعوه ای برای او دعا کند و یا صدقه ای بدهد ده سال بر عمر او اضافه می‎شود و اگر مثلا قطع رحم کند ده سال از عمر او کم می‎شود، این یک چیزی است که در لوح محو و اثبات ثبت و ضبط شده، اما این که به حسب واقع این شخص صله رحم می‎کند یا نه، صدقه می‎دهد یا نه، کسی برای او دعا می‎کند یا نه، خداوند از ازل می‎دانسته؛ این مسأله برای ما قابل تردید است اما از نظر علم خدا چنین تردیدی وجود ندارد، همان گونه که خدا نسبت به گذشته عالم است نسبت به آینده هم عالم است و همه عالم به علم حضوری نزد خداوند حاضر است.

چگونگی محو خشونت

خشونت در جوامع دارای ریشه های سیاسی، اقتصادی و اعتقادی انحرافی می‎باشد و تنها راه مبارزه و از بین بردن ریشه های آن بالابردن سطح فکری و علمی و نشر اخلاق و معنویات در جوامع بخصوص جوانان و نیز رفع فقر عمومی می‎باشد؛ و در حقیقت دو عامل جهل و فقر ریشه های اصلی خشونت می‎باشند، و با از بین بردن جهل و فقر و نشر فضائل انسانی توسط وسائل پیشرفته روز، و ایجاد شغل برای تمام فقرا و محرومین ریشه های خشونت از بین خواهد رفت.

ناوبری کتاب