صفحه ۲۷۱

مجلسی و بزرگان دیگری که می‎خواهند عالم مجردات را قبول نکنند، تا این مقدار را قبول کرده اند که: "القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران"مرحوم مجلسی در بحارالانوار، ج 6، ص 202 تا 282، باب 8 کتاب العدل و المعاد، آیات و روایات و اقوال بزرگان را راجع به برزخ و قبر و عذاب و سؤال و جواب آن جمع آوری کرده است و جمله "القبر روضة من ریاض الجنة او حفرة من حفر النیران" را در چند مورد (مانند صفحه 214 از قول امام سجاد(ع) و در صفحه 218 از قول حضرت علی (ع" آورده است. قبر باغی از باغهای بهشت یا گودالی از گودالهای آتشهاست. لذا مقصود بدن مثالی است و اصولا هم در عالم پس از مرگ با آن بدن کار دارد و بدن واقعی او هم در عالم پس از مرگ همان بدن مثالی است.

لوح محو و اثبات

روایات زیادی داریم که اگر شما صدقه بدهید هفتاد مرگ سوء از شما برطرف می‎شود، اگر صله رحم کنید عمرتان زیاد می‎شود، ولی اگر قطع رحم کنید عمرتان کوتاه می‎شود؛ همچنین روایاتی داریم در تأثیر دعا؛ توجیه این روایات به این است که بگوییم صدقه و دعا و امثال اینها به نحو علت تامه نیستند بلکه به نحو اقتضا می‎باشند؛ اقتضای صدقه رفع مرگهای بد است، اقتضای صله رحم طول عمر است؛ مثلا اگر کسی صله رحم کند اقتضا دارد عمر طبیعی هشتاد ساله او نود سال شود، و اگر قطع رحم کند عمر هشتاد ساله او هفتاد یا شصت سال شود.

ناوبری کتاب