صفحه ۲۷۰

آرد در دهان مرده !

برخی از منکرین سؤال و جواب نکیرین و میت گفته اند: ما هنگام دفن میت مقداری آرد در دهان میت ریخته ایم و مدتی پس از دفن دوباره قبر را باز کرده ایم آردها همان طور در دهان او بوده و بیرون نریخته است ! از این سخن هم که بگذریم مسلمانان نیز هنگام دفن اموات مقداری پنبه در سوراخهای بینی و دهان میت می‎کنند، در حالی که هیچ یک از این دو کار - بیرون نریختن آردها از دهان، و وجود پنبه در دهان - دلیل بر نبودن سؤال در قبر نیست؛ منتها باید دید آیا مقصود از حفره همین قبر معروف، و مقصود سؤال از همین بدن خاکی است یا با بدن دیگری که به آن بدن برزخی گفته می‎شود؟ بارها عرض کرده ام انسان غیر از این بدن طبیعی، بدن مثالی و بدن برزخی هم دارد؛ مثلا وقتی انسان خوابیده، در عالم خواب می‎بیند در باغی مشغول خوردن میوه است، یا در فلان شهر مشغول گردش و تفریح است، یا در جایی مثلا دعوا و نزاع کرده و...، خوب این بدن که اینجا در زیر این پتو خوابیده است، پس چطور در عالم خواب به این طرف و آن طرف می‎رود؟ همه اینها با بدن مثالی است و پس از مرگ هم روح در همان قالب مثالی که بدن برزخی نامیده می‎شود ادامه حیات می‎دهد. بدن مثالی در باطن همین بدن و از سنخ عالم دیگر است منتها در عالم برزخ واضح تر و روشن تر می‎شود، و پرسش عالم پس از مرگ هم لازم نیست از این بدن خاکی باشد، و حتی مثل مرحوم

ناوبری کتاب