صفحه ۲۶۷

حق تعالی صادر می‎شود که ملائکه برای آدم سجده کنند، این فرمان شامل شیطان هم که بین ملائکه بوده است می‎شود و لذا شیطان هم باید فرمان خدای تعالی را اطاعت کند.اما در رابطه با اسم شیطان می‎گویند: اسمش عزازیل است، و او را "ابلیس" می‎گویند چون این کلمه از ماده "ابلاس"به معنای مأیوس بودن است، و ابلیس بر وزن افعیل است یعنی: "ابلس من رحمة الله" چون وقتی که معصیت کرد مأیوس از رحمت خدا شد. چنانچه "شیطان" هم از ماده "شطن" است یعنی دور بودن از رحمت خدا.

نظر خواص به مرجعیت امام خمینی

پس از درگذشت آیت الله بروجردی مرجعیت از حالت تمرکز خود خارج شد و میان چند نفر از علما پخش گردید. در آن زمان کسانی که در قم مطرح بودند آیت الله گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری و آیت الله مرعشی نجفی بودند ولی بسیاری از خواص به آیت الله خمینی نظر داشتند، ما نظرمان به مرجعیت ایشان بود. رساله توضیح المسائل و حاشیه عروه ایشان هنوز چاپ نشده بود و ایشان ابا داشت از اینکه رساله شان چاپ بشود.

یادم هست در همان وقت من رفتم منزل آقای گلپایگانی - منزل ایشان در بازار بود - مردم زیادی آنجا اجتماع کرده بودند، و ایشان را با دسته جات زیادی آوردند برای فاتحه آیت الله بروجردی، کوچه ها پر از جمعیت بود و با تشریفات و اسکورت ایشان را آوردند در مجلس؛ ولی شب همان روز من رفته بودم منزل آیت الله خمینی نماز مغرب و

ناوبری کتاب