صفحه ۲۶۴

افراد متمکن کار بدنی یا فکری انجام دهد، پس از بالا رفتن سن و عدم توان ادامه کار و عدم توان مالی، حق بازنشستگی دارد و باید زندگی او از طرف دولت یا کسانی که برای آنها کار کرده است، مطابق عرف زمان و عدالت تأمین شود. در این رابطه تفاوتی میان افراد جامعه حتی غیرمسلمانان نیست؛ چنان که در روایتی نقل شده: "حضرت امیر(ع) به پیرمردی نصرانی که در بین مردم گدایی می‎کرد برخوردند و از وضعیت او سؤال کردند، اصحاب گفتند: مردی است نصرانی ! حضرت فرمودند: تا جوان و توانمند بود از او کار کشیدید و اکنون که پیر و عاجز شده است او را به حال خود رها کرده اید؟ و دستور دادند از بیت المال تأمین شود."وسائل الشیعة، کتاب الجهاد، باب 19 از ابواب جهاد العدو و ما یناسبه، حدیث 1.

عفو برخی مبارزین

در زندان زمزمه سازش بود، بعضی داشتند به این معنا تمایل پیدا می‎کردند که ما برای دین و مذهب داریم با این رژیم مبارزه می‎کنیم و الان کمونیستها خطرشان زیادتر است، باید با اینها مبارزه کرد، این کم کم در مغز بعضی افراد جا می‎گرفت، در همین ارتباط بود که بعضی افراد حاضر شدند با انجام مقدماتی آزاد شوند، ما با این نظریه مخالف بودیم اما آنها نظرشان این بود که بالاخره باید از بند نجات پیدا کنند بعد بروند بیرون آزادانه مبارزه کنند؛ در واقع این یک عکس العمل در برابر آن افتضاح مجاهدین بود، تغییر ایدئولوژی آنها بعضی ها را از

ناوبری کتاب